W dniach 04-15.01.2021 Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” był organizatorem wypoczynku dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych.

    

Codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w placówce organizowane były zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”. Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne prowadzone były one w małych grupach składających się z 12 uczestników w przedziale wiekowym klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym założeniem akcji było zapewnienie im opieki w czasie nieobecności w domu osób dorosłych, a także aktywnej formy wypoczynku w okresie przerwy zimowej.

 

W czasie akcji dzieci mogły uczestniczyć w wielu zabawach, grach, konkursach i turniejach. (zajęcia taneczne, teatralne, sportowe : siatkówka, łucznictwo, szachy, tenis stołowy i wiele innych gier zespołowych), a także rozwijać swoje umiejętności manualne i artystyczne, poprzez udział  w zajęciach plastycznych. Nie zabrakło też prostych gier świetlicowych typu „Chińczyk”, pchełki, kręgle itp. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia tematyczne. Dzięki nim, między innymi, dzieci mogły poznać życie i obyczaje Indian i mieszkańców średniowiecznej osady, odbyć podróż, własnoręcznie wykonaną rakietą, w odległe zakątki kosmosu. Podczas konkursu „Mam talent”, w dzieci zaprezentowały swoje pasje i umiejętności na scenie placówki.

   

W tym roku wszystkie zajęcia odbywały się na terenie Domu Kultury. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opiekunów placówka została dostosowana do panującej sytuacji. Pomieszczenia po każdych zajęciach były odkażane i wietrzone. Przestrzegano zaleceń epidemiologicznych, a dzieci przed zajęciami miały mierzoną temperaturę. 

ZOBACZ ZDJĘCIA W GALERII