Remont w SDK "Atrium"

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi w Domu Kultury „Atrium” część zajęć sekcji i kół zainteresowań w tym czasie prowadzona jest poza obiektem. Zajęcia sekcji plastycznej, graficznej, tanecznej, teatralnej dla dzieci i seniorów, brydża towarzyskiego, oraz nauka języka angielskiego prowadzone są na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ulicy Tatrzańskiej. Natomiast zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży odbywają się w siedzibie SM „Piekary” przy ulicy Bieszczadzkiej 1 A. Działalność pozostałych sekcji z przyczyn technicznych na czas remontu została zawieszona.