Dom kultury „Atrium” od wielu lat jest organizatorem wypoczynku dla dzieci z osiedla „Piekary”, pozostających w czasie wakacji i ferii zimowych, w miejscu zamieszkania. Codziennie w godzinach od dziewiątej do piętnastej placówka tętni życiem. Uczestnicy Akcji Lato i Zima biorą udział w zajęciach plastycznych, sportowych, tanecznych, w konkursach, quizach i wielu innych grach i zabawach. W każdym tygodniu, organizowane są autokarowe wycieczki w różne, ciekawe zakątki Dolnego Śląska. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Legnicy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” zajęcia w placówce odbywają się nieodpłatnie.

Wakacje 2021 mamy już za sobą. Od wielu lat Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” jest organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci z osiedla Piekary. Podobnie jak w poprzednich, również i w tym roku, przez całe dwa, wakacyjne miesiące placówka tętniła życiem. Zajęcia prowadzone były w dwutygodniowych turnusach pełnych zabaw, gier i innych atrakcji.

 

Dzieci rozwijały swe umiejętności plastyczne, taneczne i sportowe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się „Żywe lekcje historii” – przygotowane przez legnickie bractwo rycerskie. Podczas pokazów rycerskich dzieci mogły odbyć podróż w czasie do epoki średniowiecza. Ich uzupełnieniem były zajęcia rzemieślnicze – czerpanie papieru, wyrób świec z pszczelego wosku, nauka pisania gęsim piórem. Dzieci nie tylko poznały techniki stosowane przez dawnych rzemieślników, ale także mogły uczestniczyć w procesie powstawania i samodzielnie wykonać wytwarzane przez nich produkty. Równie ciekawe, a zarazem bardzo przydatne, były zajęcia prowadzone przez Grupę RAT-MAED. Dzięki pomocy Radnego Naszego Miasta - Pana Piotra Żabickiego, w każdym turnusie zorganizowano kurs „Małego Ratownika”.

Na koniec każdego turnusu dzieci mogły podzielić się z rówieśnikami swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami podczas konkursu „Mam talent” i zaprezentować je na scenie. Zajęcia w placówce prowadzone były nieodpłatnie. Możliwe to było dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Legnicy oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”, za co w imieniu dzieci i organizatorów serdecznie dziękujemy.

W dniach 04-15.01.2021 Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” był organizatorem wypoczynku dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych.

    

Codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w placówce organizowane były zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”. Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne prowadzone były one w małych grupach składających się z 12 uczestników w przedziale wiekowym klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym założeniem akcji było zapewnienie im opieki w czasie nieobecności w domu osób dorosłych, a także aktywnej formy wypoczynku w okresie przerwy zimowej.

 

W czasie akcji dzieci mogły uczestniczyć w wielu zabawach, grach, konkursach i turniejach. (zajęcia taneczne, teatralne, sportowe : siatkówka, łucznictwo, szachy, tenis stołowy i wiele innych gier zespołowych), a także rozwijać swoje umiejętności manualne i artystyczne, poprzez udział  w zajęciach plastycznych. Nie zabrakło też prostych gier świetlicowych typu „Chińczyk”, pchełki, kręgle itp. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia tematyczne. Dzięki nim, między innymi, dzieci mogły poznać życie i obyczaje Indian i mieszkańców średniowiecznej osady, odbyć podróż, własnoręcznie wykonaną rakietą, w odległe zakątki kosmosu. Podczas konkursu „Mam talent”, w dzieci zaprezentowały swoje pasje i umiejętności na scenie placówki.

   

W tym roku wszystkie zajęcia odbywały się na terenie Domu Kultury. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opiekunów placówka została dostosowana do panującej sytuacji. Pomieszczenia po każdych zajęciach były odkażane i wietrzone. Przestrzegano zaleceń epidemiologicznych, a dzieci przed zajęciami miały mierzoną temperaturę. 

ZOBACZ ZDJĘCIA W GALERII