zadanie nr 1
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Białe dają mata w dwóch posunięciach

 

Bardzo ważne!!! Od tego zestawu zadań, punktowane będą wyłącznie rozwiązania podane w notacji szachowej (pełny zapis). Dla dzieci, które jeszcze tego nie potrafią zamieściliśmy film z lekcją, w której podajemy zasady właściwego zapisu : https://fb.watch/4Std8O-z-H/

ROZWIĄZANIE ZADAŃ

Zadanie 1.

1 Hf6-a1X

Zadanie 2.

1 Wh1-a1X

Zadanie 3.

1 Gg2:c6X

Zadanie 4.

1 Sc7-b5X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Gd2-c3 Ke5-d5

2 Gc3:g7

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Hg7:c7 Kb8-a8

2 Hc7:b7X

Bardzo ważne!!!  Punktowane będą wyłącznie rozwiązania prawidłowo zapisane w notacji szachowej (pełny zapis). Zapisujemy również ruch czarnych. Dla dzieci, które jeszcze tego nie potrafią zamieściliśmy film z lekcją, w której podajemy zasady właściwego zapisu : https://fb.watch/4Std8O-z-H/ Zwracajcie uwagę na prawidłowe oznakowanie pozycji pól szachowych !!! (To najczęstsze błędy jakie popełniacie)