XX DZIECIĘCY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK “ATRIUM 2021”

edycja online

 1. Organizatorzy:
 • Spółdzielczy Dom Kultury “ATRIUM” , 59-220 Legnica ul. Pomorska 19, tel. (76) 856-11-61 przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Piekary”, 59-220 Legnica ul. Bieszczadzka 1 A
 • Urząd Miasta Legnica, 59-220 Legnica Plac Słowiański 82
 1. Miejsce i czas trwania:
 • Festiwal trwać będzie od 18.01.2021- 05.02.2021
 • Festiwal złożony jest z trzech etapów:
  • I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – 18.01-30.01.2021
  • II etap – Przegląd prezentacji dzieci, nadesłanych na adres organizatora przez komisję jury – 01.02-04.02.2021
  • III etap – Ogłoszenie wyników – 05.02.2021

Linki do prezentacji zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane na profilu facebook Domu Kultury „Atrium”.

Wyniki Festiwalu podane będą na stronie internetowej www.dkatrium.pl oraz w/w profilu facebook.

 1. Warunki udziału w Festiwalu online:
 • Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie www.dkatrium.pl i przesłanie go na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 18.01-30.01.2021
 • Dołączenie do „Formularza zgłoszeniowego” linku do nagrania umieszczonego w serwisie www.youtube.com
 • Wyrażenie zgody załączonej do formularza jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu.
 • Przesłanie „Formularza Zgłoszeniowego” na adres organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych.
 1. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
 • Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com
 • Wygenerowany link do nagrania (film konkursowy) należy umieścić    w oznaczonym polu formularza zgłoszeniowego. Ważne !!! status filmu ustawiony powinien być na „publiczny”
 • Opis zgłoszonego filmu, zamieszczonego na portalu www.youtube.com musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia), tytuł wykonywanego utworu, oraz dopisek „Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek ATRIUM 2021 - online”.
 • Film konkursowy powinien być nakręcony w pozycji poziomej i ze statycznego ujęcia. (bez najazdów i zbliżeń)
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość dźwięku, dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
 • UWAGA Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet.
 • W kadrze filmu należy umieścić w widocznym miejscu kartkę z logo festiwalu, lub własnoręcznie wykonanym napisem „Legnica - ATRIUM 2021” Uwaga! Powinien on stanowić element scenografii, a nie być naniesiony elektronicznie na film podczas montażu.
 1. Uczestnicy:
 • W Festiwalu online mogą wziąć udział soliści - dzieci i młodzież do 15 roku życia.
 • Kategorie wiekowe :
 • do 10 lat
 • od 11 lat do 12 lat
 • od 13 lat do 15 lat

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.

 1. Założenia organizacyjne:
 • Uczestnicy festiwalu wykonywać mogą 1 lub 2  kolędy lub pastorałki (mile widziana twórczość własna), o łącznym czasie nie przekraczającym 6 minut, a capella lub z akompaniamentem (podkład muzyczny itp.)
 • Występy uczestników oceniane będą w dwojaki sposób:
  • Przez jury wybrane przez Organizatora. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
  • W dniach 01-05.02.2021 na stronie odbędzie się głosowanie online, podczas którego internauci największą ilością głosów wybiorą film, który zostanie uhonorowany „Nagrodą publiczności”.
  • Szczegółowe zasady głosowania wraz z linkiem do strony zostaną zamieszczone na profilu facebook DK „Atrium” w dniu 01.02.2021.
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów    z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 1. Kryteria oceny
 • Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
  • walorów głosowych;
  • doboru repertuaru dostosowanego do wieku;
  • interpretacji utworu;
  • muzykalności;
  • wyczucia rytmu;
  • ogólnego wyrazu artystycznego;
 • Zasady głosowania na „Nagrodę publiczności”
  • wszystkie zakwalifikowane nagrania mogą wziąć udział w głosowaniu na „Nagrodę publiczności”
  • głosowanie będzie odbywać się online na profilu facebook DK
  • termin głosowania 01-05.02.2021
  • udział w głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny
 1. Nagrody:
 • Nagrody (Puchary, statuetki) dla trzech najlepszych wykonawców w każdej kategorii.
 • Jury ma prawo przyznać kilka równorzędnych nagród jeśli uzna poziom wykonawców za wyrównany.
 • Nagrody specjalne (publiczności itp.)
 • Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
 • Ponadto organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu :

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 76 8561161

 

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy (dok. Word)

Pobierz : klauzula informacyjna (dok. Word)

Po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych nagrań, weryfikacji pod względem zgodności z regulaminem, jury postanowiło wyróżnić następujących wykonawców:

Kategoria wiekowa do lat 11 :

Miejsce I

Zasady głosowania :
- w głosowaniu może wziąć udział każda osoba posiadająca dostęp do internetu
- przy imieniu i nazwisku wykonawcy zamieszczony jest link do filmu z kolędą lub pastorałką zgłoszoną do konkursu
- głosowanie wymaga logowania na koncie Google, jest w pełni anonimowe, dane użytkownika nie są przesyłane do administratora panelu głosowania
- aby oddany głos był ważny należy oznaczyć minimum jednego wykonawcę w każdej grupie wiekowej i zatwierdzić swój wybór przyciskiem "prześlij" umieszczonym w dolnej części panelu sterowania
- z jednego konta można wziąć udział w głosowaniu tylko raz
- po oddaniu głosu istnieje możliwość sprawdzenia aktualnych wyników na wykresie procentowym
- głosy można oddawać od poniedziałku 01 lutego 2021 - godziny 0.00 do piątku 05 lutego 2021 - godziny 24.00
- głosy oddane w innym terminie nie będą wliczane do końcowego wyniku
- ostateczne wyniki głosowania po jego zakończeniu zamieszczone będą na stronie internetowej i profilu facebook Organizatora Festiwalu
- zgłoszone prezentacje można oceniać zarówno na facebook-u jak i stronie YouTube, jednakże oceny te nie będą miały wpływu na wynik naszego głosowania
- głosowanie publiczności niezależne jest od werdyktu Komisji Jury Festiwalu, o przyznaniu nagrody decyduje wyłącznie liczba oddanych głosów przez internautów

ODDAJ SWÓJ GŁOS

TEGOROCZNI WYKONAWCY :