KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI

 1. Organizatorzy:
 • Spółdzielczy Dom Kultury “ATRIUM”, 59-220 Legnica, ul. Pomorska 19, tel. (76) 856-11-61 przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Piekary”,

 59-220 Legnica ul. Bieszczadzka 1 A

 • Urząd Miasta Legnica, 59-220 Legnica, Plac Słowiański 8
 1. Miejsce i termin:
 • Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” w Legnicy, ul. Pomorska 19
 • 2 lutego 2024, godzina 10:00
 1. Cel
 • Impreza ma na celu umożliwienie prezentacji swych wokalnych umiejętności dzieciom i młodzieży, a także kultywowanie pięknej polskiej tradycji jaką jest śpiewanie kolęd.
 1. Warunki udziału w Festiwalu:
 • Warunkiem udziału w Festiwalu jest pisemne zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie dkatrium.pl i przesłanie go wraz z podpisanym załącznikiem (klauzula informacyjna) na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 26.01.2024
 • W przypadku bardzo dużej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników, przed regulaminowym terminem nadsyłania zgłoszeń. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
 • Potwierdzenie udziału w dniu festiwalu (minimum 30 minut przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych)
 • Wyrażenie zgody załączonej do formularza jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu.
 • Przesłanie „Formularza Zgłoszeniowego” na adres organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnicy:
 • W Festiwalu mogą wziąć udział młodzież i dzieci do 14 roku życia, reprezentujące parafie, szkoły, domy kultury, inne instytucje.
 • Uwaga! Każda placówka, w jednej kategorii może zgłosić maksymalnie trzech uczestników
 • Kategorie wiekowe :
  • Soliści :
  • do 9 lat
  • od 10 lat do 11 lat
  • od 12 lat do 14 lat
  • Zespoły wokalne :
  • do 10 lat
  • od 11 lat do 14 lat

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika (w przypadku zespołów wiek najstarszego członka zespołu).

 1. Założenia organizacyjne:
 • Uczestnicy festiwalu wykonywać mogą 1 lub 2  kolędy lub pastorałki (mile widziana twórczość własna), o łącznym czasie nie przekraczającym 6 minut, a capella lub z akompaniamentem (podkład muzyczny, instrument, własny zespół itp.)
 • W przypadku bardzo dużej frekwencji uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednej kolędy.
 • Występy uczestników oceniane będą przez jury wybrane przez Organizatora. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 1. Kryteria oceny
 • Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
  • walorów głosowych;
  • doboru repertuaru dostosowanego do wieku uczestnika;
  • interpretacji utworu;
  • muzykalności;
  • wyczucia rytmu;
  • ogólnego wyrazu artystycznego.
 1. Nagrody:
 • Nagrody (Puchary, statuetki) dla trzech najlepszych wykonawców     w każdej kategorii.
 • Jury ma prawo przyznać kilka równorzędnych nagród jeśli uzna poziom wykonawców za wyrównany.
 • Nagrody specjalne (publiczności itp.)
 • Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
 • Ponadto organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.
 1. Uwagi:
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z festiwalu. Stosowne oświadczenie (załącznik) należy podpisać i przesłać na adres organizatora wraz ze zgłoszeniem.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 76 8561161

REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA W FORMACIE PDF