zadanie nr 1
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 6

Zadanie 1.

1 Hd1-h5X

Zadanie 2.

1 Sg5-h7X

Zadanie 3.

1 Gc1-h6X

Zadanie 4. 

1 Wd1-d6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Sd5-c7   Ke8-f8

2 Wd1:d8X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Sb2:c4  Kb7-c8

2 Sc4:a3