zadanie nr 1
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Czarne dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Czarne zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

 

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 7

Zadanie 1.

1 ... Hd5:g2X

Zadanie 2.

1 ... Sb5-a3X

Zadanie 3.

1 ... Gh4-f2X

Zadanie 4. 

1 ... Wh8-h1X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 ... Hh4-h1

2 Kg1:h1  Wf5:f1X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 ... Wc7:c2

2 Kd2-d1  Wc2:g2