zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 8

Zadanie 1.

1 Sf5-e7X

Zadanie 2.

1 Gh6-f8X

Zadanie 3.

1 Hd2-d8X

Zadanie 4. 

1 h5-h6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Ha2:a7  Hb6:a7

2 Sb5:c7X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Ga2:f7  Kg8-h7

2 He8:f8