zadanie nr 1
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2

Czarne dają mata w jednym posunięciu

 

zadanie nr 3
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Czarne dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Czarne zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 9

Zadanie 1.

1 ...   Wc8-c1X

Zadanie 2.

1 ...   Ha1:d1X

Zadanie 3.

1 ...   Sb4-c2X

Zadanie 4. 

1 ...   Gd5:f3X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 ...   Wg6-g2

2 Ke2-e3   Wc1-e1X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 ...   Wg6-h6

2 Hh3:h6   Kg7:h6