zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 10

Zadanie 1.

1 Hc6-e8X

Zadanie 2.

1 Wg5:h5X

Zadanie 3.

1 Sd5-c7X

Zadanie 4. 

1 Ge2-a6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Wd3-d8   Kg8-f7

2 Hh6-f8X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Wb1-b7   Ha7:b8

2 Wb7:b8