zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

 

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 11

Zadanie 1.

1 Sc2-e3X

Zadanie 2.

1 Wa7-f7X

Zadanie 3.

1 Hd3-h7X

Zadanie 4. 

1 Ge8-g6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Se5-g6   Kh8-g8

2 Gd7-e6X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Gb2:g7   Kb7-c7

2 Gg7:h6