Regulamin konkursu

  1. Organizator

Spółdzielczy Dom Kultury Atrium

Pomorska 19, 59-220 Legnica

tel.: 76 856 11 61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Cele konkursu

Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania i stosowania różnych technik plastycznych.

Rozbudzanie wyobraźni twórczej oraz kreatywnego myślenia.

Stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych plastycznie.

  1. Tematyka konkursu

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu pisanki wielkanocnej w wybranej technice plastycznej oraz w dowolnym formacie.

  1. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 5 do 14 lat.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I – 5 – 7 lat

II – 8 – 10 lat

III – 11 – 14 lat

  1. Warunki uczestnictwa

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną indywidualnie pracę.

Wybrane przez jury prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

Na odwrocie pracy należy umieścić dane:

 - imię, nazwisko i wiek autora;

 - nazwę i adres placówki;

 - imię i nazwisko instruktora;

 - telefon kontaktowy;

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

  1. Termin i sposób zgłoszenia prac

Prace konkursowe należy dostarczyć do 14.03.2024 r. na adres: SDK Atrium, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Wernisaż wystawy i rozdanie nagród: 27.03.2024 r. godz. 16.00

  1. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny:

- ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

- z akceptacją niniejszego regulaminu,

- z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonej pracy,

- ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie, w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,

- z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie, prezentacji publicznej w formie wystaw, zdjęć, plakatów itp.,

- z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez SDK Atrium według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).