zadanie nr 1
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2

Czarne dają mata w jednym posunięciu

 

zadanie nr 3
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Czarne dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Czarne zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 9

Zadanie 1.

1 ...   Wc8-c1X

Zadanie 2.

1 ...   Ha1:d1X

Zadanie 3.

1 ...   Sb4-c2X

Zadanie 4. 

1 ...   Gd5:f3X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 ...   Wg6-g2

2 Ke2-e3   Wc1-e1X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 ...   Wg6-h6

2 Hh3:h6   Kg7:h6

zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 8

Zadanie 1.

1 Sf5-e7X

Zadanie 2.

1 Gh6-f8X

Zadanie 3.

1 Hd2-d8X

Zadanie 4. 

1 h5-h6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Ha2:a7  Hb6:a7

2 Sb5:c7X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Ga2:f7  Kg8-h7

2 He8:f8

zadanie nr 1
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Czarne dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Czarne zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

 

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 7

Zadanie 1.

1 ... Hd5:g2X

Zadanie 2.

1 ... Sb5-a3X

Zadanie 3.

1 ... Gh4-f2X

Zadanie 4. 

1 ... Wh8-h1X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 ... Hh4-h1

2 Kg1:h1  Wf5:f1X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 ... Wc7:c2

2 Kd2-d1  Wc2:g2

zadanie nr 1
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 6

Zadanie 1.

1 Hd1-h5X

Zadanie 2.

1 Sg5-h7X

Zadanie 3.

1 Gc1-h6X

Zadanie 4. 

1 Wd1-d6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Sd5-c7   Ke8-f8

2 Wd1:d8X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Sb2:c4  Kb7-c8

2 Sc4:a3

zadanie nr 1
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

Bardzo ważne!!!  Punktowane będą wyłącznie rozwiązania prawidłowo zapisane w długiej notacji szachowej (pełny zapis). Zapisujemy współrzędne pola, z którego nastąpił ruch oraz pola, na które bierka została przesunięta, a także ruchy przeciwnika. Dla dzieci, które jeszcze tego nie potrafią zamieściliśmy film z lekcją, w której podajemy zasady właściwego zapisu : https://fb.watch/4Std8O-z-H/ Bardzo proszę o dokładne obejrzenie. Wiele dzieci robi to niepoprawnie, nawet te, które są w Lidze od samego początku. Jeśli macie jakieś wątpliwości to piszcie do nas, postaramy się Wam pomóc. Zwracajcie uwagę na prawidłowe oznakowanie pozycji pól szachowych !!! 

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 5

Zadanie 1.

1 Hf3-a8X

Zadanie 2.

1 Sg4-h6X

Zadanie 3.

1 Wf1-f8X

Zadanie 4. 

1 Gg3-e5X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Hb7:f7  Kg8-h8

2 Se5-g6X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Ge4-h7  Kg8:h7

2 Hc8:f8